Šodien ar pasākumu “Kafija pēc vēlēšanām”, jaunieši, kopā ar Dienvidkurzemes novada deputātu Jāni Veitu, Rucavas un Dunikas pagastu apvienības vadītāju Agiju Kaunesi un kultūras pasākumu organizatori Lindu Čabli-Vindigu, organizācijas YOUPluss vadībā plānoja, diskutēja un iepazina novada procesus pēc vēlēšanām.