Šodien pie mums skolā bija īpaša diena - pie mums viesojās Sense Media komanda - Egils, Mārtiņš, Roberts, Ilva un Viljams. Viņi dalījās savā pieredzē, savos izaicinājumos un parādīja, ka ar neatlaidību, nepadošanos un pamatīgu darbu, iespējams savu bērnības mīļāko nodarbošanos pārvērst uzņēmumā, ar kuru sadarbojas arī tādi uzņēmumi, kā Google!
Mārtiņš Feodosovs un Egils Šusts dalījās arī savos atmiņu stāstos par skolu, jo abi ir mācījušies Rucavas pamatskolā. Abi ar prieku atcerējās savas klases audzinātājas, moderno deju skolotāju, ko mīļi sauca par skolotāju Lienīti (šobrīd direktori), īpaši pieminēja savu vizuālās mākslas skolotāju, kas esot iemācījusi dažādus trikus un stiķus. Egils arī īpaši atzinīgus vārdus veltīja visiem skolotājiem, kas viņiem ir palīdzējuši, gādājuši par viņu mācīšanās attīstību un vajadzībām, jo vairāk ir bijusi individuāla pieeja, kas pilsētas skolā pietrūcis. 
Abi puiši arī uzsvēra, ka nevajag padoties pie pirmajām neveiksmēm, bet turpināt cīnīties, ja skaidri zinām, ko gribam, ir jāturpina neatlaidīgi doties uz mērķi!
Sirsnīgs paldies Sense Media komandai, kas atbrauca pie mums ciemos, pastāstīja par sevi un deva skolēniem ne tikai ieskatu savā profesijā, bet arī praktisku iespēju padarboties! Kā atzina paši skolēni, bija ļoti, ļoti interesanti!