Vīzija

Skola, kura mainās līdzi laikam, izglīto bērnus, skolotājus, darbiniekus, vecākus unikālā, dabiskā un saglabātā vidē.

 

Misija

Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.