28. novembrī, plkst. 10.00, Rucavas pamatskolas telpās, jauniešiem būs absolūti ekskluzīvā bezmaksas iespēja tikt pie fantastiskām zināšanām kopā ar Inga Laugale‼️
Inga ir dzīves, karjeras un jauniešu izaugsmes koučs. Karjeras konsultante, jaunatnes lietu speciāliste.
Aktivitāti organizējam mēs biedrība Keep the Change kopā ar Nīcas jauniešu centrs un Rucavas Pamatskola
Šo projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4. 0 /16/l/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanai” ( Pumpurs ). 
Projektu koordinē Dienvidkurzemes izglītība . 
Projekta mērķis ir veicināt atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti ir vērsti uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un viņu aktīvas līdzdalības veicināšanu ikdienas dzīvē.