28. novembrī, sekojot filmas RUCAVA-RĪGA-ROMA pirmizrādei, pie mums ciemos ieradās filmas autors Edgars Trankalis un dalījās savā pieredzē.
Sirsnīgs paldies Edgaram Trankalim, ka atbrauca pie mums ciemos un dalījās savā pieredzē, iedvesmojot topošos Rucavas pamatskolas absolventus nebaidīties un iet uz savu mērķi! 
Skolēni ar lielu aizrautību klausījās Edgara stāstos un uzdeva ļoti daudz jautājumus.
Liels prieks un lepnums, ka mūsu absolventiem izdodas!