11. novembrī "Latvijas tekstils" savā Facebook lapā izsludināja brīvdienu konkursu, kurā bija iespējams laimēt liela izmēra karogu savai skolai - jāizveido dažu minūšu video par Latvijas neatkarības tematiku skolas apkaimē. Tam bija jābūt interesantam mini stāstam par mums un Latviju, par svētkiem un sajūtām, par patriotismu un neatkarību. Tā kā mūsu skolā patriotisms ir ļoti svarīga vērtība, tad arī mēs pieteicāmies konkursam, izveidojām savu mini stāstiņu un ieguvām galveno balvu! Jau 17.11. Latvijas karogs bija mūsu skolā!

Lai gan video bija jāsagatavo divu dienu laikā, mums tas nesagādāja problēmas, jo mums jau bija viss nepieciešamais materiāls, atlika tikai visu salikt vienotā video stāstā! Paldies visiem, kas palīdzēja tapt šim video, bet vislielākais paldies Airitai Grīnbergai, kas ierunāja tekstu, Lienai Trumpikai un folkloras kopai "Ķocītis", jaunsargiem Aleksim Ralfam Zemem, Kristianam Kalnītim un Alanam Sardaram Taha, kas nesa Latvijas karogus un jauno Dienvidkurzemes novada karogu, skolotājam Arvilam Rogam, par foto un video materiāliem, kā arī visiem skolēniem un vecākiem, kas arī ikdienā atsaucas uz skolotāju aicinājumu sapost skolu, piedalīties lāpu gājienā un citos pasākumos! Paldies, kopā mums izdevās!