Nevis slinkojot un pūstot /Juris Alunāns/
Ja ikviens tik zemē sētu
Vienu graudu veselu,
Kas gan izskaitīt tad spētu
Zelta kviešu krājumu
 [..]
Augsim lieli, augsim stipri,
Būsim sveiki, veseli!
Uzdziedāsim, uzdziedāsim
Augstu laimi Latvijai!


Dienvidkurzemes novada karoga iesvētīšana un Lāčplēša dienas lāpu gājiens. 
Lepni, ka tik daudzi skolēni piedalījās!
Lepni par “Ķocīti”, kuri vienmēr gatavi mūs iepriecināt!
Lepni par mūsu jaunsargiem, kas nesa karogus!