Šodien 6. un 7. klases skolēni devās mācību ekskursijā uz vietējā uzņēmuma "Compaqpeat" kūdras ražotni. 
Iepazināmies ar uzņēmuma daudzpusīgo darbību un plašajām karjeras iespējām.