Šodien kopīgiem spēkiem atgriezām tradīciju - Naktstrasīti! Bērni tika sadalīti jauktās komandās, kur kopā ar skolotāju un vecākiem devās pa kontrolpunktiem, kur pildīja visdažādākos uzdevumus - sākot no joku stāstīšanas, līdz pat sniega svēršanai! 
Paldies skolotājiem, kuri vēlā vakara stundā devās ekspedīcijā kopā ar skolēniem, paldies vecākiem par atbalstu un došanos kopā ar bērniem, paldies vecākiem un citiem palīgiem, kuri atjautīgi sagaidīja kontrolpunktos un paldies bērniem, kuri piedalījās! Katrā kontrolpunktā par labi izpildītu uzdevumu komandas saņēma burtiņus, no kuriem beigās bija jāizveido sauklis - Mana skola Rucavā!
Pasākums noslēdzās sasildoties pie ugunskura ar siltu tēju.
Cerams visiem bija izdevies vakars un nākamgad būsim gatavi atkārtot un uzturēt tradīciju!