Rudens skaists pār zemi nācis,
Pirmā zeltā lapas zied,
Grāmatas jau kopā vācis,
Varu nu uz skolu iet.
Gaiša, silta skolas telpa,
Gluži tā kā mātes glāsts,
Ievelku es dziļi elpu,
Jāsāk man jauns dzīves stāsts.

Jaunais mācību cēliens ir sācies! Pavisam īpaša šī diena bija 12 pirmklasniekiem un viņu audzinātājai Madinai Cepleniecei! Lai spēks, izturība un mācīšanās prieks ir kopā ar jums! 
Šogad kolektīvam pievienojās 4 jauni skolotāji: Evita Stogņijenko - sākumskolas skolotāja un 2. klases audzinātāja, Laine Kinstlere - vizuālās mākslas skolotāja, Inta Kramēna - dizaina un tehnoloģiju skolotāja, Egita Lāce - sporta skolotāja un 5. klases audzinātāja! Mīļi sveicam Rucavas pamatskolas kolektīvā!
Veiksmīgu, jaunām zināšanām un radošām aktivitātēm piepildītu mums visiem jauno mācību gadu!