Rucavas pamatskolas folkloras kopas “ Ķocītis” dalībnieki piedalījās Lejaskurzemes tradicionālās dziedāšanas un muzicēšanas konkursā. Agneta Smiltniece spēlēja kokli un ieguva Zelta muzikanta titulu (I pakāpe) ar iespēju piedalīties finālā Rīgā. Dziedātāju konkursā Agate Mieme un Agneta Smiltniece, dziedot Rucavas tautas dziesmas, ieguva titulu Lielās dziedātājas(  II pakāpes diploms). Henrijs Rozenbahs dziedāja par Papes ezeriņu un izcīnīja iespēju piedalīties Rīgā finālā, iegūstot Dižā dziedātāja titulu ( I pakāpe). Rucavas kultūrtelpas jaunie nesēji veiksmīgi uzstājās Liepājas BJC “ Vadugunīs”.  Jaunieši aprīlī dodies uz finālu Rīgā.
Priecājamies!