Paldies! Kopīgiem spēkiem šo divu dienu laikā esam sagatavojuši 190 ierakumu sveces! 
Vislielākais paldies akcijas aizsācējam Kasparam Fromanim, kurš visas šīs 190 sveces arī čakli salēja! Paldies visiem, kuri iesaistījās - liels paldies ziedotājiem un čaklajiem darba rūķiem, kuri šīs divas dienas gatavoja sveces! PALDIES!