1.-4.klasei vakar bija karjeras diena. Skolēni devās uz "Alejas maizes ceptuvi" un noskaidroja kā top maize.