Rucavas pamatskolas skolēniem šodien bija iespēja iepazīt dažādas izglītības programmas Liepājas Valsts tehnikumā. 
Lai varētu uzzināt pēc iespējas vairāk sev interesējošo, skolēni dalījās 2 grupās. 
Šajā skolā skolēniem ir iespēja iegūt izglītību mūsdienīgā skolas vidē un modernizētos mācību kabinetos un darbnīcās.