Karjeras nedēļas ietvaros 7.-9. klase klausījās "Tavai karjerai" rīkoto diskusiju jauniešiem - "Kādas superspējas veidos manu nākotni?"
Diskusijas beigās aicinājām arī savus skolēnus padomāt, kādas superspējas piemīt viņiem un kādas prasmes vēl ir jāapgūst.

4.klases skolnieki ciemojās Rucavas tūrisma informācijas centrā, lai iztaujātu tā vadītāju Natāliju Grauduži un noskaidrotu kādām īpašībām jābūt, lai vadītu centru. Skolēni iepazinās ar jaunākajām ekspozīcijām un izmēģināja dažādus mūzikas instrumentus no Jāņa Pūķa kolekcijas.

6.-7. skolēniem bija iespēja iepazīties ar mājražotājas, skolotājas Daigas Grīnbergas pieredzes stāstu un "Dūdu gardumiem""