2016.gada nogalē ir noslēdzies NORDPLUS projekts “Inovatīvas un dinamiskas metodes jauniešu izglītošanai par arodslimībām un veselīga dzīvesveida veicināšanu”.

Projekta laikā notika vairākas aktivitātes:

 • gada septembrī konference Viļņā. Pirmā tikšanās reize, kad sadarbības partneri no Lietuvas, Latvijas un Islandes prezentēja savas iestrādnes saistībā ar projekta tēmu. Metodisko materiālu – aktivitāšu nospraušana.
 • gada janvārī tikšanās ar Rucavas pamatskolas skolēniem lekcijā – praktikumā. Kur skolēni apguva prasmes darboties ar tera-bend lentēm, vingrinājumus acu atpūtināšanai un dažādus elpošanas vingrinājumus stresa mazināšanai. Eligius Valskis mācīja teorētiskos jautājums par svarīgākajām lietām dzīvē – ūdens, miegs, darbs, ģimene, labsajūta, fiziskā aktivitātes, breiks. Raimonda Eičinaite mācīja vingrot ar tera-bend lentēm.
 • gada jūlijā – Lietuvas, Latvijas un Somijas grupas tikšanās reizē, jau tika apspriesti izveidotie “Produkti”-
 • anketas no Somijas puses,
 • Lente vidukļa mērīšanai, lai noteiktu vai dzīvo aktīvu vai pasīvu dzīvesveidu, kas darāms,
 • Spēle ALIAS no Latvijas puses- aktīvs- pasīvs dzīvesveids, atkarības, brīvā laika pavadīšana,
 • Ēdienu piramīdas – veselīgam uzturam,
 • Aktīvās dzīves aplis – jautājumi un atbildes,
 • Acu domino – kustības acu veselībai,
 • Tera-benda lenšu vingrojumi,
 • Nākotnes grāmatiņa,
 • gada septembrī konference Reikjavikā Islandē. Visi sadarbības partneri rādija paveikto, dalījās jaunajās atziņās.
 • Somija par svarīgāko uzskata jautājumu, ka daudz lielākā problēma ir skolēnu nomāktība un lielais stress, par mācībām.
 • Islandes kolēģi dalījās ar pieredzi, ka katru gadu veic aptauju 14 -16 gadus veciem jauniešiem, lai noskaidrotu viņu paradumus attiecībā uz atkarībām un aktīvu dzīvesveidu. Kopš 1990.gada, kad Islandē tika aizliegts veikalā pārdot alkoholu un cigaretes, jauniešu vēlme pēc kaitīgajām vielām ir samazinājusies līdz 5 %. Savukārt vecākiem piemaksā par to, lai pavadītu brīvo laiku kopā ar bērniem. Valsts bērniem apmaksā sporta aktivitātes.
 • Lietuvas jaunieši ir visatvērtākie uz visām aktivitātēm, ko piedāvā Lietuvas puse.
 • Latvijas jaunieši vecumā no 14-16 gadiem vēl nedomā par tālo darba nākotni, par veselīgu dzīvesveidu skolās runā diezgan daudz.

Projekta “Inovatīvas un dinamiskas metodes jauniešu izglītošanai par arodslimībām un veselīga dzīvesveida veicināšanu” noslēgumā ir izstrādāti metodiskie ieteikumi aktīvam dzīvesveidam. Šobrīd visas aktivitātes ir pieejas lietuviešu valodā, jo galvenā projekta valsts bija Lietuva.

Galvenais ieguvums projektā – jaunas metodes darbam ar jauniešiem, tikšanās ar Lietuvas, Somijas un Islandes kolēģiem no dažādām augstskolām un veselīga dzīvesveida popularizētāju grupām.  

Projekta noslēgumā darba grupa divas dienas apceļoja Islandi.

Latvijas puses darba grupas pārstāve, Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika