2016. gada 14. un 15. janvārī Rucavas pamatskolā viesojās Lietuvas delegācija. Skola jau no 2015.gada darbojas NORDPLUS projektā “Inovatīvas un dinamiskas metodes jauniešu izglītošanai par arodslimībām un veselīga dzīvesveida veicināšanu”, kur sadarbības partneri ir Lietuva, Latvija, Somija un Islande. Lietuvas un Latvijas puse izstrādā metodiku kā aktivizēt jauniešus par veselīgu dzīvesveidu atkarību kaitīgumu. Notiek jauniešu testēšana un praktiskā nodarbības.  Islandes puse rāda un stāsta par savu pieredzi atkarību apkarošanā. Somija sniedz ieguldījumu ar anketām par aktīvu dzīvesveidu. Rucavas pamatskolas 8. un 9.klase skolēni darbojas lekcijās – praktikumā. Semināra dalībnieki mācās dažādus vingrinājumus ar tera - Bend lentēm, acu un elpošanas vingrinājumus. Jauniešus ieinteresēja lente, lai pārbaudītu vidukļa apkārtmēru. Dati liecina, par to vai jaunietis dzīvo aktīvu vai pasīvu dzīvesveidu.