Informācija par projektu Valsts izglītības satura centra mājas lapā.