22.maijā Rucavas pamatskolā viesojās un meistarklases par stilista vizāžista profesiju un ārējā tēla nozīmi karjeras veidošanā vadīja estētikas skolas „Liepājas Modes un Mākslas Studija” vadītāja Tatjana Jaremčuka, kurai palīdzēja asistente Madara Lapiņa.

Nodarbību laikā profesionāla stiliste un vizāžiste sarunas gaitā pastāstīja kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas stilistam un vizāžistam, kā arī atbildēja, kāpēc un kādās dzīves situācijas ir nepieciešami šo profesiju pārstāvju pakalpojumi un pārrunās, kur var apgūt nepieciešamo profesiju. Sarunas laikā profesionāle atbildēja uz visiem skolēniem interesējošiem jautājumiem un pēc tam skolēni kopā ar T. Jaremčuku runāja par pareizas stājas veidošanas pamatnosacījumiem. Skolēni apzinājās, ko par viņiem, vēsta gaita un stāja un cik būtisks ir vizuālais tēls, veidojot karjeru vai uzsākot darba attiecības, veicinot izpratni, ka vizuālais tēls ir viens no priekšnoteikumiem, uzsākot gaitas darba tirgu.

Skolēniem bija iespēja ne tikai aplūkot savu stāju un gaitu no malas, bet arī praktiski trenēt savu stāju un gaitu, iegūstot praktisku pieredzi, kā attīstīt un pilnveidot savu stāju un gaitu.

Nodarbība notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Foto var skatīt šeit.

Pedagogs karjeras konsultants
Elīna Krūma