19.novembrī 4. un 5.klases skolēniem tikšanās ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra Dienvidkurzemes mežsaimniecības konsultanti Agritu Šēnbergu.
Izglītojoša un praktiska nodarbība par mežu un iepazīšanās ar profesionāliem koku mērīšanas instrumentiem. Par labi paveiktu darbu skolēni dāvanās saņēma atstarotājus un zīmuļus.

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

 

Skolas karjeras plāns 2017./2018.mācību gadā (PDF).

Klases audzinātāju stundu plāns 2017./2018.mācību gadam (PDF).

 

Noderīgas interneta vietņu adreses par karjeru

22.maijā Rucavas pamatskolā viesojās un meistarklases par stilista vizāžista profesiju un ārējā tēla nozīmi karjeras veidošanā vadīja estētikas skolas „Liepājas Modes un Mākslas Studija” vadītāja Tatjana Jaremčuka, kurai palīdzēja asistente Madara Lapiņa.