Pirmo privāto draudzes skolu Rucavā (Paurupē) 1870.gadā nodibina Kristaps Šēnbergs, ērģelnieks un skolotājs.

No 1875.-1889.g. tā darbojas kā proģimnāzija, sākumā Kristapa Šēnberga, vēlāk viņa dēla Kārļa vadībā.

Sešklasīgā pamatskola kopš 1920.gada 8.marta (ar Grobiņas apriņķa skolu valdes lēmumu).

1930.gadā darbojas sešgadīgā Paurupes pamatskola (divos īrētos namos) un sešas I pakāpes pamatskolas: Ģeistautu, Nidas, Papes, Miemju, Ezera un Upmaļu; viena vācu pamatskola Paurupē.

1932.gadā Rucavas - Paurupes skolu savā pārziņā pārņem Izglītības ministrija. (Ap 1932.gadu sāk lietot Rucavas vārdu, dokumentos izzūd Paurupe)

1934.gada 17.jūnijā izglītības ministrs L.Adamovičs ieliek pamatakmeni jaunās skolas būvē. 1936.gadā skolas ķieģeļu mūra ēka ar centrālo apkuri, ūdensvadu un kanalizāciju ir pabeigta, to iesvēta 1938.gada 13.novembrī. Šī skola ir vienīgā, kura pagastā darbojas vēl šodien. Rucavas vidusskolas ēka celta pēc arhitekta I.Blankenburga projekta, tai ir klasiski simetriska apjomu kompozīcija, kurā atspoguļojas iekšējā telpiskā struktūra, atturīga apdare, izsmalcinātas detaļas. Arhitekts atteicies no vēsturisko stilu formu imitācijas, atbilstoši sava laika oficiālajām prasībām nacionālo saturu izpaudis ar klasisko formu skaidrību un lietišķumu. Sākotnēji skola celta kā sešgadīgā valsts pamatskola ar vairākiem skolotāju dzīvokļiem un internāta telpām.

1936.gadā 20.oktobrī skolēni sāk mācīties jaunās skolas ēkas atsevišķās telpās.

1940./1941.mācību gadā Rucavas valsts pamatskolu pārveido par septiņgadīgo skolu (nepilno vidusskolu?), 1950.gadā - par vidusskolu. 1.vidusskolas izlaidums – 1954.gadā. Vidusskolu beidz 15 jaunieši.

Rucavas vidusskola no 1950.gada līdz 2003.gadam. Par teicamām sekmēm - Sudraba medaļu saņēmusi Biruta Atte – 1961.gadā; Astrīda Vismine – 1962.gadā; Antra Kleina – 1987.gadā.

1989.gadā sākas nodarbības Rucavas ev.-lut. draudzes Svētdienas skolā. Katru gadu ap 80 skolēnu izmanto šo garīgās izglītošanās iespēju.

1989.gada rudenī atver Liepājas Bērnu mūzikas skolas filiāli, tajā ik gadu mācās aptuveni 30 skolēnu.

Ar 1992.gada 1.janvāri skola ir pagasta pašvaldības pārziņā.

1994.gada 18.jūnijā viesi un 13 pirmā vidusskolas izlaiduma absolventi (1954) svinīgos apstākļos atzīmē skolas pamatakmens iemūrēšanas 60.gadadienu.

1996.gada septembrī skolas ēka tika atzīta par Eiropas Kultūras mantojuma pieminekli 1920.-1940.