Pirmo privāto draudzes skolu Rucavā (Paurupē) 1870.gadā nodibina Kristaps Šēnbergs, ērģelnieks un skolotājs.

No 1875.-1889.g. tā darbojas kā proģimnāzija, sākumā Kristapa Šēnberga, vēlāk viņa dēla Kārļa vadībā.

Sešklasīgā pamatskola kopš 1920.gada 8.marta (ar Grobiņas apriņķa skolu valdes lēmumu).

1930.gadā darbojas sešgadīgā Paurupes pamatskola (divos īrētos namos) un sešas I pakāpes pamatskolas: Ģeistautu, Nidas, Papes, Miemju, Ezera un Upmaļu; viena vācu pamatskola Paurupē.