Rucavas pamatskola ir akreditēta uz sešiem gadiem. Vairāk šeit.

Rucavas pamatskolā 2018./2019. mācību gadā mācās 63 skolēni.

Ar skolas darbību reglamentējošiem dokumentiem var iepazīties skolā.

Virtuālā pastaiga pa skolu

 

Rucavas pamatskolas pedagogi 2018./2019. mācību gadā:

Antra Ate – 4. klases audzinātāja, datorika 1., 2. un 3. klasei

Madina Cepleniece – 1. klases audzinātāja, fizika 8.-9.klasei

Sanita Cepleniece – 3. klases audzinātāja, ģeogrāfija 7. - 9.klasei

Aija Cinkmane – vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Aija Dejus - šaha pulciņš

Daiga Gabrūna – 8.klases audzinātāja, sports

Daiga Grīnberga - latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei

Laima Ikusova – 7.klases audzinātāja, matemātika

Līga Jaunzeme – logopēde

Inguna Lauva – ķīmija un bioloģija

Everesa Pričina - 9.klases audzinātāja, angļu valoda

Arvils Roga – mājturība un tehnoloģijas, informātika, datorika

Liena Trumpika – 6. klases audzinātāja, krievu valoda

Landra Valdmane – mūzika

Dace Virdziniece – Latvijas un pasaules vēsture

Modrīte Zālīte-Pričina – 2. klases audzinātāja, sociālās zinības 1.-9.klasei un ētika 1.- 4.klasei