Rucavas pamatskola ir akreditēta uz sešiem gadiem. Vairāk šeit.

Rucavas pamatskolā 2017./2018. mācību gadā mācās 67 skolēni.

Ar skolas darbību reglamentējošiem dokumentiem var iepazīties skolā.

Virtuālā pastaiga pa skolu

 

Rucavas pamatskolas pedagogi 2017./2018. mācību gadā:

Antra Ate – 3. klases audzinātāja, datorika 1., 2. un 3. klasei

Madina Cepleniece – 4. klases audzinātāja, fizika 8.-9.klasei

Sanita Cepleniece – 2. klases audzinātāja, ģeogrāfija 7. - 9.klasei

Aija Cinkmane – 9. klases audzinātāja, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Ilze Franko – mūzika

Daiga Gabrūna – 7.klases audzinātāja, sports

Daiga Grīnberga - latviešu valoda un literatūra

Laima Ikusova – 6.klases audzinātāja, matemātika

Līga Jaunzeme – logopēde

Inguna Lauva – ķīmija un bioloģija

Everesa Pričina - 8.klases audzinātāja, angļu valoda

Arvils Roga – mājturība un tehnoloģijas, informātika, datorika

Dzintra Skrube – latviešu valoda un literatūra

Liena Trumpika – 5. klases audzinātāja, krievu valoda

Dace Virdziniece – Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības 5.-9.klasei

Modrīte Zālīte-Pričina – 1. klases audzinātāja, sociālās zinības un ētika 1.- 4.klasei

Aija Dejus – šaha pulciņš