Rucavas pamatskola ir akreditēta uz sešiem gadiem. Vairāk šeit.

Rucavas pamatskolā 2020./2021. mācību gadā mācās 65 skolēni.

Ar skolas darbību reglamentējošiem dokumentiem var iepazīties skolā.

Virtuālā pastaiga pa skolu

 

Rucavas pamatskolas pedagogi 2020./2021. mācību gadā:

Antra Ate – 2.klases audzinātāja, datorika 1., 2. un 3. klasei

Madina Cepleniece – 3.klases audzinātāja, fizika 8.-9.klasei, dabaszinības, inženierzinības

Sanita Cepleniece – 1.klases audzinātāja, ģeogrāfija 7. - 9.klasei

Aija Cinkmane – vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas

Aija Dejus - šaha pulciņš

Ilze Franko – mūzika

Daiga Gabrūna – 5.klases audzinātāja, sports, sports un veselība

Daiga Grīnberga - 7.klases audzinātāja, latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei

Laima Ikusova – 9.klases audzinātāja, matemātika

Līga Jaunzeme – logopēde

Inguna Lauva – ķīmija un bioloģija

Everesa Pričina - 6.klases audzinātāja, angļu valoda

Arvils Roga – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, informātika, datorika, inženierzinības

Laura Sūnāksle - teātra māksla

Liene Šokolaite - 4.klases audzinātāja, inženierzinības

Liena Trumpika – 8.klases audzinātāja, krievu valoda, Latvijas un pasaules vēsture