Rucavas pamatskola ir akreditēta uz sešiem gadiem. Vairāk šeit.

Rucavas pamatskolā 2019./2020. mācību gadā mācās 62 skolēni.

Ar skolas darbību reglamentējošiem dokumentiem var iepazīties skolā.

Virtuālā pastaiga pa skolu

 

Rucavas pamatskolas pedagogi 2019./2020. mācību gadā:

Antra Ate – 1.klases audzinātāja, datorika 1., 2. un 3. klasei

Madina Cepleniece – 2.klases audzinātāja, fizika 8.-9.klasei

Sanita Cepleniece – 4.klases audzinātāja, ģeogrāfija 7. - 9.klasei

Aija Cinkmane – 3.klases audzinātāja, vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas

Aija Dejus - šaha pulciņš

Daiga Gabrūna – 9.klases audzinātāja, sports

Daiga Grīnberga - 6.klases audzinātāja, latviešu valoda un literatūra 5.-9.klasei

Laima Ikusova – 8.klases audzinātāja, matemātika

Līga Jaunzeme – logopēde

Inguna Lauva – ķīmija un bioloģija

Everesa Pričina - 5.klases audzinātāja, angļu valoda

Arvils Roga – mājturība un tehnoloģijas, informātika, datorika

Liena Trumpika – 7.klases audzinātāja, krievu valoda

Landra Valdmane – mūzika