Fotomirkļi no soļošanas 2019.gada 12.novembrī

Fotomirkļi no lāpu gājiena 11.novembrī

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītie pasākumi Rucavas pamatskolā:

  • 7.novembris – Brīvības cīnītāju kapa vietu sakopšana (7., 8.klase)
  • 11.novembris – plkst.16.00 – Lāpu gājiens
  • 12.novembris
    • plkst. 12.00 – skolas svinīgais gājiens,
    • plkst. 13.00 – Varonības pasākums
  • 18.novembris – plkst. 18.00 sveču iedegšana skolā

MANA SKOLA RUCAVĀ!

Rucavas skolas ēkai 85 gadu jubileja. Fotomirkļi no pasākuma 2019.gada 19.oktobrī.

Arī Rucavas pamatskola un pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņš” piedalījās sportiskajā aktivitātē "Olimpiskā diena 2019" 20.septembrī.

Šī mācību gada pirmā Sporta diena 3.septembrī

2019.gada 2.septembra Zinību dienas fotomirkļi

Skolas vērtības:

Attīstība - mācīšanās vides veidošana balstīta uz kompetenču pieeju, izglītošanās un interese par visu jauno valstī, pasaulē.

Atbildība - sava darba veikšana pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta.

Drošība -  atbalstoša, droša vide, ievērojot drošības noteikumus.

Sadarbība - atsaucīga un pretimnākoša kopienas sadarbība.

Skolas misija:    Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas radošās spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.

 

2019./2020. mācību gadā Rucava pamatskola piedāvā: Vispārējās pamatizglītības programmu un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skola, jau ievieš jauno uz kompetencēm balstīto mācību saturu, kurš visā valstī stāsies spēkā no 2020./2021.mācību gada.

Pirmajā klasē apgūstamie mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, angļu valoda, sociālās zinības, ētika, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, vizuālā māksla. Mūsu skolā ir 3 sporta stundas un apgūstam datoriku.

Pēc stundām nodrošinām pagarināto dienas grupu līdz plkst.16.00. No pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 16.00 līdz 18.00, 1.-4.klases skolēni var uzturēties rotaļu grupā.

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi - vokālais ansamblis, folkloras kopa “Ķocītis”, kas šobrīd gatavojas 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Notiek šaha nodarbības, kokamatniecības pulciņš, teātra pulciņš, tenisa treniņi, Velo nodarbības, vispārējā fiziskās sagatavotības treniņi. Skolas telpās darbojas Nīcas mūzikas skola, Sporta skolas tenisa sekcija, Svētdienas skola. Skolēni var apmeklēt Mākslas studiju un Keramikas darbnīcu.

Skola nodrošina individuālās logopēda nodarbības.

Katru rītu uzsākam ar rīta vingrošanu. Pēc 1 stundas bērni dzer tēju vai pienu, ēdot cepumus. Visiem skolas skolēniem ir pusdienas, par kurām maksā valsts vai pašvaldība. 1.-4.klase skolēni launagu ēd par brīvu. Rotaļu grupas bērniem tiek piedāvāts tēja ar maizīti.  

Skola piedalās dažādos projektos, lai skolēniem paplašinātu redzesloku – ZINOO centru apmeklējumi, STEM nozares nodarbības skolā. Koncerti Latvijas Skolas somas piedāvājumi.

Viss svarīgākais ir bērns, viņa labsajūta, veselība un smaids katru dienu!

Reizi divos gados Sventājas pamatskola organizē festivālu “Kaijas lidojums”. 2019.gada 19.jūnijā Rucavas pamatskolas folkloras kopa “Ķocītis” piedalījās starptautiskā mākslu festivālā “Žuvedros skrydis 2019” Lietuvā Sventājā.

Bija sabraukuši skolēni no dažādām Lietuvas pilsētām – Pluņģes, Ignalinas, Aukštakalnas, Alytaus un Sventājas. Sventājas skola sagaidīja ciemiņus ar karoga pacelšanu. Trešdien dienas vidū cauri Sventājai gāja svētku gājiens ar saukļiem, uzsaucieniem un dziesmām. “Ķocītis” saposies savā goda tērpā ar karogu un ķoča karuseli arī piedalījās gājienā.

Pēc gājiena sākās koncerts, kur katra skola rādīja savus priekšnesumus – dziesmas, dejas, modes skates un muzikālas priekšnesumus. Lietuvas skolēni bija sagatavojuši ļoti skanīgu, profesionālu koncertu. Var redzēt, ka dziedāšana pie mikrofoniem uz fonogrammām  un deju soļi, dziedot, ir viņu ikdiena.

Rucavas “Ķocītis” uz festivālu aizveda šī gada programmu – Rucavas tautas dziesmas, ”Rucavas mugurdanci” un kapela izpildīja deju popuriju.

Koncerta noslēgumā skanēja Sventājas himna un atvadu runas un aicinājums piedalīties nākamajos festivālos. Svētku karogu nolaida tālākie ciemiņi no Ignalinas. Tālāk devāmies apskatīt Sventājas pludmali, ūdens bija silts un ceļš līdz jūrai tāls. Tai dienā nogājām 10 kilometrus, bet jutāmies gandarīti.

Rucavas bērniem festivālā patika, viņi vēlas atgriezties Sventājā, lai draudzētos ar kaimiņiem no Lietuvas.

Saite uz Lietuvas mediju rakstu.

            Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika