Tikko bija iesācies jaunais mācību gads. Rucavas pamatskolas skolēni vēl kavējās vasaras brīvdienu atmiņās, kad pēkšņi vajadzēja iejusties rūķu lomās. Kāds gribēs jautāt: “Kādi rūķi septembrī?”. Ticiet vai nē, bet skola pārvērtās par lielu dāvanu darbnīcu, kurā tika gatavotas dāvanas Rucavas senioriem.

Nedaudz pastāstīšu, kāpēc tieši šajā laikā. Idejas iniciators bija mācītājs Jānis Bērze-Bērziņš, kurš nolēma ar projekta palīdzību (lai gan pašam mācītājam vārds projekts ļoti nepatika) piesaistīt līdzekļus, lai iepriecinātu Rucavas novada seniorus. Šajā projektā līdzdarboties piekrita arī abu novadu skolu skolēni un Rucavas bērnudārza audzēkņi.

 

Kāds tad ir skolēnu un bērnudārza audzēkņu ieguldījums? Rucavas pamatskolas skolēni mājturības stundās gatavoja svečturus, šuva maisiņus zāļu tējām un sukādēm, gatavoja dēlīšus un koka lāpstiņas. Katras klases skolēni piedalījās dāvanu saiņošanas procesā, jo mācītājs J.Bērze-Bērziņš bija sarūpējis nedaudz saldumus un arī nelielu svecīti, kurus vajadzēja skaisti iesaiņot.

Papildus tika gatavota koncertprogramma. Rucavas pamatskolas folkloras kopa “Ķocītis” un ansamblis cītīgi gatavoja dziesmas. Klašu skolēni mācījās dzejoļus.

Zinu, ka arī Sikšņu pamatskolas skolēni un Rucavas bērnudārza bērni gatavojās koncertam. Visi bija pārņemti ar šo pasākumu.

Lai senioriem nodotu sarūpētās dāvanas un arī iepriecinātu viņus ar koncertprogrammu, vajadzēja izgatavot ielūgumus, lai aicinātu visus vienkopus pulcēties Rucavas kultūras nama zālē. Uz ielūguma izvēlējāmies attēlot skolas attēlu, kuru bija zīmējusi skolas skolniece Samanta Reine.

Un tad jau arī lielās dienas bija klāt. Sikšņu seniori 9.oktobrī, bet Rucavas seniori 16.oktobrī bija aicināti uz pasākumiem, kuros varēja noklausīties abu skolu skolēnu un bērnudārza audzēkņu sagatavotos priekšnesumus un arī saņemt sarūpētās dāvaniņas.

Rucavas skolēnu acīs mirdzēja prieks, ka uz pasākumu ieradās gandrīz astoņdesmit seniori. Bērni saprata, ka viņu darbs ir sagādājis patiesu, neviltotu prieku daļai mūsu iedzīvotāju.

Rucavas seniori, kuri nevarēja ierasties uz pasākumu, dāvaniņas saņēma no skolēniem vai arī skolas personāla personīgi savās dzīvesvietās. Tie, kuri vēl nav saņēmuši sarūpētās dāvanas, varēs tās saņemt tuvākajā laikā sagaidot tās mājās vai arī varat ierasties personīgi Rucavas pamatskolā, kur to jums iedosim.

Vēlos teikt lielu paldies visiem, kuri piedalījās šo svētku organizēšanā - mācītājam J.Bērzem-Bērziņam, Rucavas pamatskolas skolotājiem, Sikšņu pamatskolas skolotājiem, Rucavas bērnudārza kolektīvam, D.Grenovskai un protams skolēniem, kuri ar lielu degsmi un patiesu prieku piedalījās šo svētku tapšanā.

To, ka šis pasākums sagādāja prieku gan senioriem, gan skolniekiem, vislabāk var izteikt ar 4.klases skolnieces Katrīnas teikto, kad mēs atgriezāmies skolā pēc dāvaniņu nogādāšanas senioriem uz mājām – “Man ir tāda laba sajūta, jo viņi visi bija tik priecīgi un laimīgi par šīm dāvaniņām!”

Centīsimies biežāk viens otru iepriecināt!

Rucavas pamatskolas direktores vietniece Antra Ate