Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis
Ar klusu rudens melodiju sveic.
Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni –
Jo septembris mums labu rītu teic.

3.septembrī Rucavas pamatskolā

  • plkst.9.00 – mācību gada sākumam veltīts dievkalpojums ev.lut. baznīcā
  • plkst.10.00 – skolas svinīgā sanāksme
  • plkst.11.00 – klases stunda
  • plkst.12.00 – dodamies mājās

Skolas autobuss uz skolu pa ierasto maršrutu sāks kursēt 8.30.