Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet……..
Iesim saņemt, starot
Un dot.

(0.Vācietis)

1.septembrī Rucavas pamatskolā sāksies 2017./2018. mācību gads.

Darba kārtība:

  9.00 – mācību gada sākumam veltīts dievkalpojums evanģēliski luteriskā baznīcā

  10.00 – skolas svinīgā sanāksme

  11.00 – klases stunda

  12.00 – dodamies mājās

              Skolas autobuss sāks kursēt 8.30

Tiksimies skolā!