Rucavas pamatskolas 9.klases izlaidums notika 10.jūnijā. Foto Arvils Roga.