2015.gada 24.aprīlī Rucavas pamatskolas kolektīvs piedalījās dažādu vietu sakopšanā