Zinību dienā - 1.septembrī

  • plkst. 9.00 - dievkalpojums Rucavas ev.-lut. baznīcā
  • plkst. 10.00 - svinīgā sanāksme skolas zālē
  • plkst. 11.00 - klases stunda
  • plkst. 12.00 - autobuss

 

2.septembrī - Sporta diena!

Sporta zālē:

  • plkst. 10.00 - filma Sports vasarā
  • plkst. 10.10 - komandu izloze
  • plkst. 10.15 - instruktāža, iepazīšanās ar noteikumiem un uzdevumiem

plkst. 10.30 - starts

plkst. 12.10 - 12.30 - finišs (komandas lapu apkopošana)