Plkst. 9.30 - svinīgā sanāksme pie skolas (kopā ar vecākiem, lietus gadījumā sanāksme notiks skolas zālē - bez vecākiem)