Rucavas pamatskolas folkloras kopas ”Ķocītis” - video sveiciens.

Rucavas pamatskolas folkloras kopas ”Ķocītis” 2021.gada programma “Rota”.