2020.gada 25.maijā 9.klases pārstāvji un klases audzinātāja iestādīja pie skolas ābeli.