Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītie pasākumi Rucavas pamatskolā:

  • 7.novembris – Brīvības cīnītāju kapa vietu sakopšana (7., 8.klase)
  • 11.novembris – plkst.16.00 – Lāpu gājiens
  • 12.novembris
    • plkst. 12.00 – skolas svinīgais gājiens,
    • plkst. 13.00 – Varonības pasākums
  • 18.novembris – plkst. 18.00 sveču iedegšana skolā