Aicinām uz MANU SKOLU RUCAVĀ!

Šogad Rucavas skolas ēkai 85 gadu jubileja. Aicinām visus Rucavas skolas (gan vidusskolas, gan pamatskolas) absolventus uz absolventu salidojumu 2019.gada 19.oktobrī.

Reģistrācija no plkst.16.30

Skolotāju pulks noteikti ir mainījies, citi vairs nestrādā, citi atdusas Rucavas centra kapos. Plkst.17.00 organizēsim kopīgu skolotāju apciemojumu centra kapos.

Absolventu tikšanās ar tagadējo skolu skolas zālē plkst.18.00, skolas audzēkņu koncerts, absolventu priekšnesumi, Rucavas skolas himna.

No plkst.21.00 balli spēlēs Renārs un Sanita. Kliņģeris un kafija visiem un “groziņš” jāpaņem līdzi pašam. Dalības maksa EUR 5,00.

Reģistrēties var šeit vai pa tālruni 63467115 (skolas darba laikā).

Svinēsim svētkus kopā!

Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana. Fotoattēli un video tiks izvietoti Rucavas novada pašvaldības un skolas tīmekļa vietnēs. Datu apstrādes nolūki: informācijas atklātības nodrošināšana un sabiedrības informēšana.