Lejaskurzemes Bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums – skate 2016.gada 12.janvārī.