31.janvārī Rucavas pamatskolā notika tradicionālā Sporta diena ar Nakts trasīti. Pēcpusdienā skolēni izveidoja jauktās komandas, par kapteiņiem bija skolotāji un vecāki. Prasmes bija jāparāda deviņās netradicionālās disciplīnās - pogu vēršanā, makšķerēšanā, Porziņģa metienā, knaģu spraušanā u.c. Sacensības bija gan individuāli, gan komandā. 1. – 4. klašu grupā uzvarēja Ritvars Ceplenieks un Agneta Smiltniece, 5.- 9.kl. Rodrigo Ģēģeris un Anete Teplova, skolotājiem – Everesa Pričina, tehniskiem darbiniekiem – Līga Rolle, vecākiem – Elīna Iņķe. Plkst. 18.00, kad satumsa, komandas devās naktstrasītē, meklējot kontrolposteņus pēc fotogrāfijām un veicot tiesnešu uzdotos uzdevumus – jāmēra un jāsver sniegs, jānosaka gaisa temperatūra; jāsit vāros bumbiņa, pēc smaržas jāatpazīst garšvielas, jāprot veikalā par 15 centiem nopirkt sveramu preci u.c. uzdevumi. Visiem jauks piedzīvojums un pozitīvas emocijas. Paldies tiesnešiem kontrolposteņos, vecākiem par dalību, un visiem dalībniekiem par kopābūšanu.

Sporta skolotāja D.Gabrūna