• Sociālo zinību un ētikas skolotājs, likme 18 stundas nedēļā (0,6 likmes), atalgojums 450,00 EUR.
  • Vēstures skolotājs, likme 9 stundas nedēļā (0,3 likmes), atalgojums 225,00 EUR.
  • Sākumskolas skolotājs, likme 16 stundas nedēļā (0,53 likmes), atalgojums 400,00 EUR.
  • Direktora vietnieks audzināšanas darbā, likme 20 stundas nedēļā (0,5 likmes), atalgojums 360,00 EUR.

Sazināties ar skolas direktori pa tālruni 20044585 vai e-pastā: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Termiņš 15.09.2019.

Skolas vērtības:

Attīstība - mācīšanās vides veidošana balstīta uz kompetenču pieeju, izglītošanās un interese par visu jauno valstī, pasaulē.

Atbildība - sava darba veikšana pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta.

Drošība -  atbalstoša, droša vide, ievērojot drošības noteikumus.

Sadarbība - atsaucīga un pretimnākoša kopienas sadarbība.

Skolas misija:    Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas radošās spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.

 

2019./2020. mācību gadā Rucava pamatskola piedāvā: Vispārējās pamatizglītības programmu un Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.

Skola, jau ievieš jauno uz kompetencēm balstīto mācību saturu, kurš visā valstī stāsies spēkā no 2020./2021.mācību gada.

Pirmajā klasē apgūstamie mācību priekšmeti – latviešu valoda, matemātika, dabaszinības, angļu valoda, sociālās zinības, ētika, mājturība un tehnoloģijas, mūzika, vizuālā māksla. Mūsu skolā ir 3 sporta stundas un apgūstam datoriku.

Pēc stundām nodrošinām pagarināto dienas grupu līdz plkst.16.00. No pirmdienas līdz ceturtdienai, no plkst. 16.00 līdz 18.00, 1.-4.klases skolēni var uzturēties rotaļu grupā.

Skolā darbojas interešu izglītības pulciņi - vokālais ansamblis, folkloras kopa “Ķocītis”, kas šobrīd gatavojas 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Notiek šaha nodarbības, kokamatniecības pulciņš, teātra pulciņš, tenisa treniņi, Velo nodarbības, vispārējā fiziskās sagatavotības treniņi. Skolas telpās darbojas Nīcas mūzikas skola, Sporta skolas tenisa sekcija, Svētdienas skola. Skolēni var apmeklēt Mākslas studiju un Keramikas darbnīcu.

Skola nodrošina individuālās logopēda nodarbības.

Katru rītu uzsākam ar rīta vingrošanu. Pēc 1 stundas bērni dzer tēju vai pienu, ēdot cepumus. Visiem skolas skolēniem ir pusdienas, par kurām maksā valsts vai pašvaldība. 1.-4.klase skolēni launagu ēd par brīvu. Rotaļu grupas bērniem tiek piedāvāts tēja ar maizīti.  

Skola piedalās dažādos projektos, lai skolēniem paplašinātu redzesloku – ZINOO centru apmeklējumi, STEM nozares nodarbības skolā. Koncerti Latvijas Skolas somas piedāvājumi.

Viss svarīgākais ir bērns, viņa labsajūta, veselība un smaids katru dienu!

Reizi divos gados Sventājas pamatskola organizē festivālu “Kaijas lidojums”. 2019.gada 19.jūnijā Rucavas pamatskolas folkloras kopa “Ķocītis” piedalījās starptautiskā mākslu festivālā “Žuvedros skrydis 2019” Lietuvā Sventājā.

Bija sabraukuši skolēni no dažādām Lietuvas pilsētām – Pluņģes, Ignalinas, Aukštakalnas, Alytaus un Sventājas. Sventājas skola sagaidīja ciemiņus ar karoga pacelšanu. Trešdien dienas vidū cauri Sventājai gāja svētku gājiens ar saukļiem, uzsaucieniem un dziesmām. “Ķocītis” saposies savā goda tērpā ar karogu un ķoča karuseli arī piedalījās gājienā.

Pēc gājiena sākās koncerts, kur katra skola rādīja savus priekšnesumus – dziesmas, dejas, modes skates un muzikālas priekšnesumus. Lietuvas skolēni bija sagatavojuši ļoti skanīgu, profesionālu koncertu. Var redzēt, ka dziedāšana pie mikrofoniem uz fonogrammām  un deju soļi, dziedot, ir viņu ikdiena.

Rucavas “Ķocītis” uz festivālu aizveda šī gada programmu – Rucavas tautas dziesmas, ”Rucavas mugurdanci” un kapela izpildīja deju popuriju.

Koncerta noslēgumā skanēja Sventājas himna un atvadu runas un aicinājums piedalīties nākamajos festivālos. Svētku karogu nolaida tālākie ciemiņi no Ignalinas. Tālāk devāmies apskatīt Sventājas pludmali, ūdens bija silts un ceļš līdz jūrai tāls. Tai dienā nogājām 10 kilometrus, bet jutāmies gandarīti.

Rucavas bērniem festivālā patika, viņi vēlas atgriezties Sventājā, lai draudzētos ar kaimiņiem no Lietuvas.

Saite uz Lietuvas mediju rakstu.

            Rucavas pamatskolas direktore Liena Trumpika

2018./2019.mācību gada noslēgums 31.maijā

31.maijā notika šī gada sporta laureātu apbalvošana

25.aprīlī Rucavas pamatskolā uz pavasara krosa sacensībām pulcējās 134 sportisti no Durbes, Priekules, Nīcas, Bārtas, Kalētu, Vaiņodes, Grobiņas, Rucavas, Kapsēdes skolām. Rucavas skolu pārstāvēja 16 sportisti. Vislabāk veicās Ritvaram Cepleniekam un Martai Trumpikai – 4.v., Gustavam Cimeram un Evitai Trumpikai – 5.v., Aleksim Zemem un Rodrigo Ģēģerim – 6.v., Gatim Skaram un Rūdolfam Atem – 7.v., vēl startēja Diego Moska, Agneta Smiltniece, Kristians Kalnītis, Alekss Cimers, Līva Vajevska, Lauris Trumpiks, Gundega Spure, Kaija Grauduža, Hilerija Šlisere.

"Meiteņu dienas" pasākums 8.martā

Piektdien, 22. februārī, Rucavas pamatskolā notika 9.klases gredzenu pasākums, par kuru atbildīgi bijām mēs un klases audzinātāja. Mūsu pasākums noritēja ļoti mierīgi, sirsnīgi, gaiši un priecīgi, ar lavandas sveču un pirmo sniegpulkstenīšu smaržu. Vecākiem un skolotājiem mēs ļāvām iejusties mājas atmosfērā, sēžot pie skaisti saklātiem galdiem un malkojot kafiju vai tēju. Pasākuma laikā mēs lasījām Rosārio Gomesa stāstus par dvēseli, kuros ietvertas dzīves gudrības, no kurām var mācīties visi un jebkurā vecumā. Šie stāsti lika aizmirst visas sliktās domas, domāt par labo un atpūsties.

Pasākuma beigu daļā mūsu audzinātāja Everesa Pričina pasniedza mums ļoti gaidītos, interesantā noformējumā iesaiņotos gredzenus ar skolas simbolu - dzeni.

Aiz cieņas pret skolu, mēs nodziedājām skolas himnu, kuru citas klases gredzenu vakarā nebija dziedājušas. Ceram, ka tas kļūs par tradīciju, lai ir iespēja biežāk dziedāt skolas himnu. Dzirdējām arī ļoti sirsnīgus vārdus no skolas direktores L.Trumpikas un mūsu sākumskolas klases audzinātājas M.Ceplenieces.

Un noslēgumā mēs visi cienājāmies ar kūku, uz kuras arī bija skolas simbols - dzenis. Paldies kūkas cepējai, jo kūka patiešām bija ļoti garšīga, katrs nogaršojām pa diviem gabaliņiem.

Tā mūsu svētki ir beigušies, un nu ir laiks kārtīgi gatavoties eksāmeniem.

9.klases skolēni Rucavas pamatskolā

Ir aizvadīts 4.februāris, kad 1.klase ar nepacietību gaidīja savus svētkus - "100 dienas skolā ". Satraukums visiem bija liels, jo tas taču notika pirmo reizi!

Kopš mācību gada sākuma pagājušas 100 dienas, un šis pasākums ir kā atskats uz to, ko bērni apguvuši.

Ciemos bija ieradušies 1.klases skolēnu vecāki, skolas direktore un 2.-4.klašu kolektīvi un skolotājas.

Pirmklasniekiem bija jāpierāda, ka viņi apguvuši Mazās Zīles gudrības: atkārtojuši burtus, prot lasīt un rakstīt, minēt mīklas, pildīt dažādus uzdevumus. Tāpat zina ciparus un prot rēķināt. Kas vislabāk patīk darīt skolā un kā viņi mācās draudzēties klasē. Skolēni dziedāja dziesmas, skandēja dzejoļus un rādīja teātri. Viņiem bija jāveic dažādi uzdevumi: jāraksta burti, jāizlabo kļūdas, jāatmin mīklas un jāizdomā vārdi.

Un tad sākās apsveikuma daļa. 2.-4.klašu kolektīvi sveica draugus – pārbaudīja zināšanas ar dažādiem uzdevumiem. Pēc tam katram dāvināja dāvaniņu: paštaisītu galda penāli, grāmatzīmi un apsveikumu. Noslēgumā direktore pasniedza pirmklasniekiem divas jaunas spēles, kuras tika izmēģinātas un spēlētas klasē. Kad uzdevumi bija sekmīgi paveikti, Bērni kopā ar draugiem un vecākiem gāja rotaļās. Vēlāk cienājās ar svētku ruleti.

M.Cepleniece

31.janvārī Rucavas pamatskolā notika tradicionālā Sporta diena ar Nakts trasīti. Pēcpusdienā skolēni izveidoja jauktās komandas, par kapteiņiem bija skolotāji un vecāki. Prasmes bija jāparāda deviņās netradicionālās disciplīnās - pogu vēršanā, makšķerēšanā, Porziņģa metienā, knaģu spraušanā u.c. Sacensības bija gan individuāli, gan komandā. 1. – 4. klašu grupā uzvarēja Ritvars Ceplenieks un Agneta Smiltniece, 5.- 9.kl. Rodrigo Ģēģeris un Anete Teplova, skolotājiem – Everesa Pričina, tehniskiem darbiniekiem – Līga Rolle, vecākiem – Elīna Iņķe. Plkst. 18.00, kad satumsa, komandas devās naktstrasītē, meklējot kontrolposteņus pēc fotogrāfijām un veicot tiesnešu uzdotos uzdevumus – jāmēra un jāsver sniegs, jānosaka gaisa temperatūra; jāsit vāros bumbiņa, pēc smaržas jāatpazīst garšvielas, jāprot veikalā par 15 centiem nopirkt sveramu preci u.c. uzdevumi. Visiem jauks piedzīvojums un pozitīvas emocijas. Paldies tiesnešiem kontrolposteņos, vecākiem par dalību, un visiem dalībniekiem par kopābūšanu.

Sporta skolotāja D.Gabrūna