Copyright 2017 - Rucavas skola

22.maijā Rucavas pamatskolā viesojās un meistarklases par stilista vizāžista profesiju un ārējā tēla nozīmi karjeras veidošanā vadīja estētikas skolas „Liepājas Modes un Mākslas Studija” vadītāja Tatjana Jaremčuka, kurai palīdzēja asistente Madara Lapiņa.

Projekta numurs: 8.3.5.0/16/I/001

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.