Copyright 2017 - Rucavas skola

Vīzija

Skola, kura mainās līdzi laikam, izglīto bērnus, skolotājus, darbiniekus, vecākus unikālā, dabiskā un saglabātā vidē.

Misija

Mūsdienīga, savstarpējas cieņas pilna skola, kurā ir iespējas pilnveidot savas radošās spējas, līdzdalību izglītības procesā, audzinot tikumisku, patriotisku pilsoni, veidojot izpratni par veselīgu dzīvesveidu, motivējot ikkatra sasniegumiem un personīgai izaugsmei.

Vērtības

Attīstība- mācīšanās vides veidošana balstīta uz kompetenču pieeju, izglītošanās un interese par visu jauno valstī, pasaulē.

Atbildība - sava darba veikšana pēc labākās sirdsapziņas un godaprāta.

Drošība -  atbalstoša, droša vide, ievērojot drošības noteikumus.

Sadarbība - atsaucīga un pretimnākoša kopienas sadarbība.

28.aprīlī Rucavas pamatskolā notika Skolu kross. Piedalījās 141 sportists no Rucavas, Grobiņas, Virgas, Dunalkas, Durbes, Kapsēdes, Bārtas, Vaiņodes, Kalētu, Nīcas, Priekules skolām. Rucavu pārstāvēja 15 skrējēji. Labākie rezultāti – Lauma van der Vena – 2.vieta, Alise Vindiga – 4.v., Gustavs Cimers – 5.v., Kārlis Cimers – 5.v., Elizabete Šīmane - 5.v., Ronijs Stelps - 6.v., Evita Trumpika - 7.v., Renāte Freimane – 8.v. Vēl startēja Rūdolfs Ate, Niks Pērkons, Aleksis Pričins, Emīls Mucenieks, Viesturs Knubis, Gatis Skara, Agneta Smiltniece. Rezultāti šeit.